Portrecista, animalista, batalista. Syn Józefa, uczestnika insurekcji kościuszkowskiej, najwybitniejszy przedstawiciel polskiego romantyzmu w malarstwie. Mowa o Piotrze Michałowskim, twórcy pochodzącym z Krakowa. Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim i zagranicą, gdzie studiował nauki ścisłe oraz filologie klasyczną i orientalną. Był aktywnym działaczem społecznym, mężem stanu.

Edukację artystyczną rozpoczął mając zaledwie trzynaście lat – pod kierunkiem Michała Stachowicza. Po kilku latach jego nauczycielem został Józef Brodowski, a następnie Franciszek Lampi. W 1821 roku wyjechał do Niemiec, gdzie w Getyndze poświęcił się studiom prawniczym i poszerzał swoją wiedzę historyczną. Po dwóch latach wrócił do kraju i w Warszawie rozpoczął pracę w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, gdzie uzyskał stanowisko Naczelnika Oddziału Hutniczego. W 1831 został członkiem Rządowej Komisji Wojny, która w czasach Królestwa Polskiego pełniła funkcję Ministerstwa Obrony. Zdobyte doświadczenie przyniosło mu kierownictwo w zakładach, które produkowały broń na rzecz powstania listopadowego.

pobrane

Tuż po narodowowyzwoleńczym zrywie wyemigrował do Francji wraz ze świeżo poślubioną Julią oraz jej ojcem, Antonim Ostrowskim. Tam działał w Komisji Funduszów Emigracji Polskiej. Pobyt w Paryżu pozwolił mu przyjrzeć się dokładnie twórczości mistrzów flamandzkich, holenderskich i hiszpańskich. W 1835 roku powrócił do kraju i na dwa lata osiadł w Krakowie, gdzie poświęcił się działalności artystycznej. Później zamieszkał w majątku ziemskim pod Krakowem, gdzie zaczął w swoim życiu nowy rozdział związany z gospodarowaniem na roli. W 1848, podczas Wiosny Ludów wszedł w skład komitetu ziemiańskiego w Krakowie – objął funkcję prezesa Rady Administracyjnej Okręgu Krakowskiego. W 1853 został prezesem Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego. Zmarł w Krzysztoforzycach 9 czerwca 1855.

pobrane-2

Na początku jego szkice miały sporo cech czysto akademickich, widać w nich było wyuczenie, którego z upływem czasu pozbywał się obserwując naturę. Anatomia koni, które malował była przestudiowana i przemyślana, co widoczne jest w szczególności na akwarelach. Dzieła tworzone farbami olejnymi były utrzymane w kolorystyce charakterystycznej dla malarstwa romantyzmu, dosyć ciemnej, wygaszonej, z licznymi kontrastami. Sceny batalistyczne jego pędzla były pełne dynamiki, często dokonywanym przez niego zabiegiem było bardzo szczegółowe przedstawienie pierwszego planu, w stosunku do którego drugi włącznie z tłem był niemal abstrakcyjny. W realistycznych portretach wyczuwalna była poetyka naturalistycznych przedstawień. Z duchem romantyzmu delikatnie odchodził tematycznie od tradycji, zaprzestawał idealizacji przedstawianych postaci. Nadawało to jego obrazom prawdopodobieństwa i głębokiego wyrazu. Inspirował się twórczością dzieła Theodore’a Gericaulta. We wczesnych latach życia fascynował go także rodzimy twórca, Aleksander Orłowski.

pobrane-1

Obrazy Piotra Michałowskiego można zobaczyć aktualnie w Muzeum Regionalnym, wystawa potrwa do 26.02.2017.  Można na niej zobaczyć spory zbiór nagromadzonych prac – szkiców oraz obrazów.

//nagłówek: google images

 

Advertisements